Úvod

Společnost TOMI GROUP CZ staví v oblasti projekční a inženýrské činnosti na mnohaletých zkušenostech jednatele společnosti Radomíra Vilhana, který jako fyzická osoba se touto činností ať přímo nebo pomocí zaměstnanců zabývá od roku 1992, kdy mu byl na tuto činnost vydán živnostenský list.

V oblasti projektové činnosti ve výstavbě zajišťujeme služby v následujících fázích zakázky:

  • Technické poradenství a specializované činnosti
  • Příprava zakázky
  • Návrh nebo studie stavby
  • Zpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí
  • Zpracování dokumentace pro vydání souhlasu s provedením ohlášené stavby nebo pro vydání stavebního povolení
  • Zpracování dokumentace pro provádění stavby
  • Zpracování podkladů pro výběr dodavatele
  • Výběr dodavatele stavby
  • Realizace stavby
  • Dokončení stavby a uvedení stavby do užívání